دانشنامه سلامت

دانشنامه سلامت -

پیوند دماغ روی پیشانی

دکتر ها در یک بیمارستان در کشور چین دماغ از خراب شده یک جوان را روی پیشانی اش پیوند زده اند .

به گزارش وبسایت خبری جام جم آنلاین به نقل از سایت خبری  رویترز، شیائولیان که یک مرد بیست و دو ساله چینی است  در سال دوهزارودوازده دچار یک تصادف رانندگی شد. این مرد چینی در درمان خود غفلت نمود و بعد از چند ماه عفونت غضروف بینی او را کاملا خراب کرد .

دکتر ها برای نجات بینی او هیچ کاری نمی توانستند انجام دهند .

دکتر ها روش نوینی را برای ساختن یک بینی جدید کشف کردند.

در بیمارستان فوژو پزشکان با استفاده از غضروف دنده های ین جوان یک دماغ جدید  را برای او درست کردند .  آنها این بینی را روی پیشانی او پیوند زدند.

1

پزشکان می گویند که خوشبین هستند که بدن آقای شیائولیان این بینی تازه را پذیرفته و آن را پس نزند.

اگر این بینی پس زده نشود پزشکان می توانند در آینده ای نزدیک  بینی را از روی پیشانی او بردارند  و این بینی  را در جای اصلی خودش پیوند بزنند د.