دانشنامه سلامت

دانشنامه سلامت -

کنترل و حرکت پای مصنوعی با قدرت تفکر

1

برای نخستین بار در جهان پزشکان یک پای مصنوعی کاملا بیونیک تولید کرده اند  که با فکر افراد کنترل می شود  و حرکت می کند.

پزشکان در دانشگاه شیکاگو موفق شدند برای «زک واوتر» که پای خود را بر اثر یک تصادف با موتور از دست داده بود یک پای کاملا بیونیک تولید کنند .

آقای واوتراولین مردی است که از این پای بیونیکی استفاده می کند  گفت: می توانم پایم را دراز کنم و  انگشت پایم را باز و بسته کنم .

آقای واوتر  همه این حرکات را مانند یک فرد کاملا سالم انجام می دهد و مانند  تمام افراد دیگر این حرکت ها را با قدرت تفکر خود عملی می کند.

آقای واوتر که یک پای خود را در سال دو هزارو نه از دست داد  ، اما با این پای جدید این قدرت را دارد  که زانوی خود را خم کند و قوزک پایش را تکان دهد.

به گفته خیلی از معلولانی که از پای مصنوعی پلاستیکی استفاده می نمایند ، حرکت با این پا امکان پذیر نمی باشد اما «واوتر» تجربه حرکت با پای بیونیک خود را بسیار خوب  می داند  که باعث شده وی بخواهد همواره حرکت کند  و راه برود.

دو عصب در پای واوتر به ماهیچه زرد پی وی وصل شده اند . این عصب ها با حسگرهای داخلی پای مصنوعی مرتبط می باشند .

این حسگرها پیامی را به یک کامپیوتر می فرستند و زمانی  و هنگامی که راجب دراز کردن پایش یا خم کردن زانوی خود فکر می کند، کامپیوتر می تواند آن را تشخیص دهد و به زانو دستور دراز شدن و یا خم شدن بدهد .

یک تیم از مهندسان زیست پزشکی در موسسه توانبخشی شیکاگو به مدیریت دکتر «لوی هارگروو» 4 سال برای تکمیل این  فناوری تلاش کردند  که هم اکنون آقای  «واوتر» از این پای مصنوعی جدید استفاده می کند .

پزشکان گفتنه اند  که انجام آزمایش اینت پای کاملا بیونیک روی این بیمار قطع عضو  باعث می شود که او به  میلیونها معلول  کمک نماید