دانشنامه سلامت

دانشنامه سلامت -

راهکارهای ایمنی برای مقابله با طوفان

 download (1)

دانستنی هایی مفید برای مقابله با طوفان ها و گردبادهای شدید ، طوفان قابل پیش بینی است،آیا هرگز از خود پرسیده اید اگر محل سکونت شما در معرض طوفان شدید یا گردباد و یا تندباد و کولاک قرار گیرد چه اتفاقی رخ خواهد داد با نکات ایمنی در این خصوص آشنا شوید .

ادامه نوشته