دانشنامه سلامت

دانشنامه سلامت -

چرا هنگام غذا خوردن عرق می کنیم

download (1)

دانشتنی هایی در مورد افرادی که خیلی عرق می کنند و  افراد هنگام غذاخوردن عرق می کنند. وضعیتی که به آن  (Gustatory Hyperhidrosis)یا تعریق شدید چشایی یا ذائقه ای گفته می شود. تعریق ذائقه ای معمولا به صورت تعریق در صورت تظاهر پیدا می کند.با ما همراه باشید .

ادامه نوشته