دانشنامه سلامت

دانشنامه سلامت -

ریسک پذیربودن گوشت و پنیر دردوران میانسالی

1380801_666843373372090_1206107530_n

پژوهش روی هزاران جنس نر و ماده  میانسال بیانگر این است که اشخاصی که پروتئین بسیار زیادی مصرف میکنند، تقریبا دو  برابر اشخاصی که پروتئین کمی می خورند، در معرض مرگ زودهنگام هستند. آنها هم چنین چند برابر بیشتر از بقیه در خطر مرگ بر اثر سرطان هستند، عددی که با اثر سیگار قابل مقایسه است. ادامه نوشته