دانشنامه سلامت

دانشنامه سلامت -

اگر دچار واریس هستید بخوانید

he1056

رگهای واریسی به وسیله دریچه و رگهای ضعیف در پاها ایجاد می شود. به طور معمول، دریچه های یک طرفه در رگ  جریان خون را از پاها به سمت قلب  میرساند. وقتی این دریچه ها کار نمی کند، خون در پاها، جمع میشود  و فشار می آورد. رگه هاضعیف، بزرگ، و پیچ خورده می شوند. ادامه نوشته

چگونه سریع بخواب برویم قسمت 1

670px-Have-a-Good-Nights-Sleep-Step-3

 

هنگامی که افکار، نگرانیها و در هنگام شب در سر انسان می چرخد، مشخص است که به این زودیها خواب بسراغش نخواهد آمد. هنوز هم می توان  سریع به خواب رفت ، فقط کمی باید  عادات روزانه خود را تغییر دهید. سعی کنید روش های زیررا بکارببرید تا سریع بخوابید: ادامه نوشته

9 جنبه های منفی مصرف الکل درخانمها

 

downsides-to-consuming-alcohol

اگر  اهل مشروب خواری و الکل هستید و این بصورت نوشیدنی روزانه است  ، می تواند برخی آسیب های جدی به سلامت و بدن خود وارد کنید . درست مثل سیگار ، الکل  برای زنان مخرب تر از مردان است .   به همین دلیل زنان باید الکل ننوشند ادامه نوشته