دانشنامه سلامت

دانشنامه سلامت -

درباره اثرات بلوغ زودرس در کوتاهی قد بیشتر بدانید

 بلوغ-زودرس-پسران+علل

دانستنی هایی در مورد قد و گفته های متخصصین در این باره بیشتر افراد معتقدند قد بلندی این روزها یک امتیاز مهم در جنبه‌های مختلف زندگی به شمار می آید.  از طرف دیگر قد هر فرد آینه سلامت جسمانی اوست. پس حالا که شاید خودمان قد بلند نشده‌ایم چه کار کنیم فرزندان‌مان قدبلندی داشته باشند؟! متخصصان در این مورد در دانشنامه سلامت توضیح می‌دهند.

ادامه نوشته