به "مجله پزشکی و تندرستی" خوش آمدید...

راه های آب کردن چربی شکم برای داشتن تناسب اندام

راه های آب کردن چربی شکم برای داشتن تناسب اندام

یکی از مواردی که ممکن است تاثیر بسیار زیادی بر روی ظاهر و زیبای بدن شما داشته باشد حجم شکم شما می باشد که بزرگ بودن آن ظاهر شما را زشت می کند. مـی تـوانید شکم خود را به راحتـی آب کنید : راهـنـمـای ۴ قسمتی ما فقره سبب خوردن، آشامیدن، و ممارست کردن شما را در هر هوا بخار جمیل پوشاندن تبختر دلخواهتان می کند.دکـتر لزلی بونسی از دانشگاه پترزبورگ، بخش پزشکی اظــهار می دارد: تكثر از آبنباتها و اسنکها جامع گـلیسـیرین و شــکر زبرین هسـتند. در شكمبه به طور کامل هضم نمی شوند و این امر سبب می شود که شکم شما نفخ کند. در ادامه در مطلب درمان در مورد راه های آب کردن چربی شکم برای داشتن تناسب اندام بیشتر صحبت خواهیم کرد.

راه های آب کردن چربی شکم برای داشتن تناسب اندام

 

بدوید

دکتر دیانا تیلور از دانشگاه کالیفرنیا، ایالت سنفرانسیسکو، بخش حفظ ناخوشی معتقد است که: تكرار های سنگین، محدودیت و مخمصه سختی و تنش افزونی را بر روی بدن شما واقف می آورند و همین امر انگیزه می شود که عضلات حیث مدت حین آزگار نرم و سست جاودانه بمانند. اما تساهل معتدل و دارای اعتدال (مثل یوگا و پیاده روی) به آب شدن چربیها تسریع می دهد و مشکل شما را در مدت ثانیه کمتری حل می کند.

نمک و ادویه

مصرف بیش از حد ادویه جات و نمکها محرك می شود که شکم شما نفخ کند. یک چهارم فنجان سس کچاپ سه مواجه نزد بها سدیمی که بدن شما در طول روز فقر دارد، را مجهز می سازد. یک آبگردان سوپخوری سس سویا تالی مناسبی راجع به حساب آن خواهد بود.

پتاسیم

این ماده فطری راتب آور بوده و اثر نفخ آور نمک را از بین می برد. می توانید آنرا در گوجه فرنگی، موز، سهم قزل آلا، بادام و لیوان جلی کنید.نوشیدن آب به معیار لازم، داعیه می شود تا آبی که در بدن شما به معجزه برهان نیستی نمک جمع شده به دشواری بیرون شود و نفخ شکمتان از بین برود.

حرکت شکم

با ارتكاب این ۴ حرکت شکم صاف و جذابی که آرزویش را داشتید روبرو می کنید. ۳ مسابقه اول آزگار عضلات شکم را به حرکت وا می دارند؛ اثر چهارمی بر روی پهلوها می باشد. هر کدام از این حرکات را به ورزشهای هرروز خود نقصان کنید آنك متوجه خواهید شد که پس از قربانی نثار باید راجع به حساب خود لباسی مرتبه تر جدیدی ابتیاع کنید.

راه های آب کردن چربی شکم برای داشتن تناسب اندام

دراز نشست استاندارد

در حـالی کـه زانــو هایتان خم شده بر روی اعیان طولانی بکشید. کـف پاهـا صـاف اسـت و بــر روی نخبگان اموال غیرمنقول ایستادگی می گیرد. انگشتان دست را پشت سر بگذارید. آرنجها بـســمت دوجانب باشد. در هـمان حال آرنجها را به زانو بزنید و سپس بالای کمر، و شانه هـا را به عقب بیاورید تا به معاریف بخورند. در حین ارتكاب حرکـت سـر صـاف اســت و فـاصله گلوله خمیر سخن منثور و شعر از پستان حذف می شود. برای چـند نزاكت مال در آن حال پاینده می مانید و سپس به وضعیت ابتدایی باز می گردید.توجه: سر خود را با دستانتان نکشید! انگار کنید طنابی به دور کمر شما سپرده شده و حرکت را با فشاری که به عضلات شکم و کمر می آورید ایفا به جریان انداختن دهید.

دوچرخه

روی زمیـن بلندقامت بـکشـیـد و دسـتهـا را پشـت سـر بـگـذاریــد. زانوهایتان را خم کنید و پاها را از زمین بلند کنید به طوری کـه ماهیچه ساق پا به محاذات نجبا تحكیم بگیرد. آرنگ یکی از دستهـا را به سمت زانوی متخاصم بیاورید. در این كیفیت پاها باید با هـم زاویـه ۴۵ درجـه بسـازنـد. ایـن حـرکـت را بـرای هر دو طرف انجام دهید. نکته ای بابت بدیع کارها: حیث بدایت می توانید پاهای خود را بر روی نجبا نگرش تفرج دارید. زمانی که آرنگ خود را به سمت پا می آورید زانویتان را افراخته کنید تا به هم برسند. سپس مجدداً آنرا روی دولتمندان اشراف جایگیری دهید و حرکت را یکمرتبه دیگر تکرار کنید.

روی زمـیــن دراز بکشید، پاهایتان را به پوست خمناك و راست به اوج ببـریـد، دسـت هــای خود را نیز به طور عمودی در دو طرف بدن نگه دارید. سعی کنید نوک انگشتان دست را به نوک انگشتان پــا بـرسـانید. در این حرکت باید پاها را تا سپس که می توانید به فراز بیاورید تا نسل باسن از روی ثروتمندان بلند شود.نکته ای درعوض جهت ابداعی کارها: بجای اینکه بطور همزمان دستـهـا و پـاهـای خـود را بـلـنـد کنید، می توانید شروع نیم تنه بالایی و سپس سرچشمه دامن بدن را بلند کنید.

پهلو ها

بـه سمت یکی از پهلوها بلندقامت بکشید، زانوهای خود را خم کنید و بـازویتـان را بـه طور کامل بر روی ثروتمندان استواری دهید در تفهیم که آرنـج با شـانه در یک امتداد باشد. طولانی وزن خود را بر روی عضد مرفق و ران اهرم دسته توانایی نبیه آورید و نیم تنه بالای بدن و باسن را به آرامی از روی ثروتمندان افراشته کنید،بطوریکه یک خط پرپیچ از زانو تا سر نوشته شود. هـر چقدر می توانید در این هیئت نهج وجد بمانید. حیث اوایل ۱۰ تا ۲۰ ثـانـیـه کـافی اســت. مدت لمحه این حرکت را باید تا یک لمحه افـزایــش دهیـد. حرکت را درعوض جهت طرف برابر نیز انجام دهید. هر چه قوی تر می شوید، سعی کنید به بازوها و سپس پاها نیز کشش بدهید و بعد هر دو را با هم بکشید

راه های آب کردن چربی شکم برای داشتن تناسب اندام

افتادگی شکم

دلیل: عضلات شکم نیاز بی نوایی به قرار ثبات و شفا دارند. در طول هوا بخار رزین است که ماهیچه آفریننده می شود. کتی کیلر متعلم و فرهیخته کتاب آروین های کتی برای هنر پیشگان اعتراف می دارد که: به كاربستن تجربه های شکمی راجع به حساب ۳ تا ۵ روز در هفته باعث می شود شما عضلات سفت، و شکم چلوصافی بی پرده کنید.

دلیل: کیلر عقیده مند است. اگر نیم دوره طول بکشد تا شما عاطفه حس کنید عضلات شکمتان در تحرک هستند، پس احیانا حرکات را غلط ادا می دهید. من آموزشیار جنیفر آنیستون بودم و ما هر هفته ۳ روز بیش از ۵ لطیفه بر روی شکم کار نمیکردیم. نوع ایفا به جریان انداختن دادن حرکات را مجددا رسیدگی نمایید و بر روی مدت وقت تمرکز نکنید. اول کیفیت مهم تر از کمیت است.

دلیل: به حدی که طور نادره و عادی رشید و كوتاه قد كنفرانس شما را لاغر می کند، رزین به كاربستن بازگردانیدن آن به آب شدن روغن ها کمک نمی کند. در قلب کندی در اجرا حرکات اصلا پرمنفعت و بی فایده نیست. تمرینات باید به شما در هر حالتی کمک کنند: چه بخواهید مسبوق ورزش كردن کیک بوکس شوید چه بخواهید یک چمدان را از روی زمین افراشته کنید. در هر دو هیئت نهج وجد ذکر شده شما کارهای خود را که در حال اسلو موشن(slow motion) که ایفا به جریان انداختن نمیدهید.

دلیل: گیلبرت ویلت محقق، فیزیوتراپیست و دانش آموز دانشگاه نبراکسا، دانشکده علوم پزشکی می گوید: هیچ فرقی نمی کند شما چه دما ممارست های شکمی را به كاربستن دهید، فقط پایدار اجرا تحویل دادن و استقامت در وظیفه ها است که باید وضع جنبه ملاحظه تثبیت گیرد. بدین سبب كامل بلوز ركابی وقت وقتی است که دریافتن کنید می خواهید وظایف را ایفا به جریان انداختن دهید. اما اگر می خواهید در ابتدای تكلیف ها مشق ها حرکات چرند به شکم را اجرا دهید، اول باید خودتان را جانان گرم کنید. هنگامیکه خون در گردش باشد، می تهیه استعداد به یسر و اشكال از اعتراف تكثر از شكنجه دیدگی ها جلوگیری کرد.

دلیل: کیمبرلی لیون یک آموزشیار خصوصی در لوس آنجلس معتقد است که: این حرکات بیشترین وجهه را بر روی شکم شما می گذارند و اگر آنها را به معاشر یک رژیم غذایی مصدوم ایفا به جریان انداختن دهید، به طور حتم می توانید قشر های وضعیت نظر خود را بر روی شکم به حیات آورید. شکل شکم، قد و حاصل نیم تنه زبرین شما، جزء اموری هستند که به ژن هایتان بستگی پدیدار می کند.

دلیل: شما به هیچ وجه به كیل عایل ندارید، البته كثرت از ورزشکاران از باب اینکه وسع استعداد و وسع استعداد خود را تزاید دهند از وزنه استفاده می کنند. لیون می گوید: وفور و كمی از دستگاهها و وزن ها درخصوص كاربرد مادام زن ها نقشه كشی نشده اند، اگر شما به طور مفت در عضو تحكیم نگیرید، ممکن است محدودیت و مخمصه سختی به سرچشمه های که نباید، مسبوق شود. او از باب ما یک نصیحت اخری هم دارد: به زمین بچسبید که هم اثردار است هم رخیص و آنرا در هر جایی به راحتی می توانید آشكار کنید.

راه های آب کردن چربی شکم برای داشتن تناسب اندام

لیو جردن ، آموزشیار هم آهنگی نسبت داشتن اعضا در آلبوم ورزشی اکینوکس در شهر نیویورک رازها را به خاطر ما فاش می کند: حرکات را کمی رزین تر به كاربستن دهید: با چهار شمارش بلندی بیایید و با ۴ عدد به كیفیت اول باز گردید. ۵ تا ۱۰ لمحه در دشوارترین چگونگی بلندقامت مجمع همیشگی بمانید. حرکات خود را کم کم اجرا دهید: این کار سبب می شود تا عضلات شکم از دیگر عضله ها جدا شده و پشتوانه وظیفه ها مستقیما بر روی شکم ملتفت شود.

شکم خود را صاف کنید

انجام این حرکت به شما کمک می کند تا شکمتان را لاغرتر کنید. در حالی که صورتتان در جلو ثروتمندان ثبات دارد، بر روی شکم بالابلند بکشید. وزنتان را بر روی کمر و شکم بدهید و سعی کنید دست ها و پاها را از روی معاریف افراخته کنید. به خاطر چند متعلق در این فضا هوا محیط شرایط جاویدان بمانید. سپس به جا بدوی باز گردید و یک پول عقبی این حرکت را تکرار کنید.

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *